Cookies

COOKIEBELEID van PDV Boekhouding & Fiscaliteit

PDV Boekhouding & Fiscaliteit met maatschappelijke zetel op de Brusselse Steenweg 165, 9300 Aalst is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid. Voor alle vragen en/of opmerkingen kan je terecht op het hierboven vermelde adres of op het e-mailadres info@pdvboekhouding.be.

PDV Boekhouding & Fiscaliteit vindt het belangrijk dat je op iedere plaats en elk ogenblik de PDV Boekhouding & Fiscaliteit-content kan bekijken, beluisteren, lezen of beleven via diverse mediaplatformen. PDV Boekhouding & Fiscaliteit wil ook werken aan interactieve diensten en diensten op jouw maat. Op PDV Boekhouding & Fiscaliteit onlinediensten worden technieken toegepast om dit mogelijk te maken, bijvoorbeeld met behulp van cookies en scripts. Deze technieken worden hierna cookies genoemd. In dit cookiebeleid wenst PDV Boekhouding & Fiscaliteit jou te informeren welke cookies worden gebruikt en waarom dit gebeurt. Verder wordt toegelicht in welke mate je als gebruiker het gebruik kan controleren. PDV Boekhouding & Fiscaliteit wil namelijk graag jouw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van haar onlinediensten zoveel mogelijk waarborgen. PDV Boekhouding & Fiscaliteit heeft geprobeerd dit beleid zo eenvoudig mogelijk te houden.

Dit cookiebeleid is van toepassing op alle ‘PDV Boekhouding & Fiscaliteit onlinediensten’, met name alle websites, (mobiele) applicaties en internetdiensten die PDV Boekhouding & Fiscaliteit aanbiedt en die toegang geven tot PDV Boekhouding & Fiscaliteit content.

Bepaalde verzamelde gegevens laten toe om jou te identificeren of om een band met jou te leggen als natuurlijke persoon en kwalificeren derhalve als persoonsgegevens. In dat geval is ook de informatie (m.i.v. uw verschillende rechten) zoals uiteengezet in ons privacybeleid [link] van toepassing op deze verwerkingen door de cookies.

PDV Boekhouding & Fiscaliteit kan het cookiebeleid op elk moment veranderen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving. Het gewijzigde beleid wordt dan bekendgemaakt op de relevante PDV Boekhouding & Fiscalitei onlinediensten en gelden vanaf het moment dat deze bekendgemaakt wordt.

Wat zijn cookies precies?

Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op je computer of mobiele apparaat zijn geïnstalleerd wanneer je een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt. Het cookiebestand bevat een unieke code waarmee jouw browser herkend kan worden door de website of webtoepassing tijdens het bezoek aan de online service of tijdens opeenvolgende, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website of applicatie die je bezoekt, maar ook door servers van derden die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken.

Cookies maken over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van een website of applicatie.

Hoe kan je het gebruik van cookies op PDV Boekhouding & Fiscaliteit onlinediensten weigeren of beheren?

Je kan de installatie van cookies weigeren via jouw browserinstellingen. Je kan op elk gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van je computer of mobiele apparaat verwijderen, als volgt:

Wanneer je cookies uitschakelt, moet je er rekening mee houden dat bepaalde grafische elementen er misschien niet mooi uitzien, of dat je bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken. Hieronder vind je een gedetailleerd overzicht van de soorten cookies die PDV Boekhouding & Fiscaliteit op haar website gebruikt.

Gebruikte cookies

Google Analytics

  • Doel: prestaties
  • Retentieperiode: vanaf de sessie tot twee jaar
  • Beschrijving: we gebruiken Google Analytics, een webanalysedienst van Google. Google Analytics maakt gebruik van cookies waarmee we het gebruik van de website kunnen analyseren en rapporten kunnen maken over websiteactiviteit en internetgebruik
to top button