Privacy

PRIVACYVERKLARING

 

PDV Boekhouding & Fiscaliteit neemt jouw privacy ernstig op. Hieronder vind je de uitleg over hoe PDV Boekhouding & Fiscaliteit jouw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt, gebruikt en overmaakt aan derde partijen.

 

 1. De verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw gegevens is PDV Boekhouding & Fiscaliteit.

 

 1. Welke gegevens worden verwerkt?

PDV verzamelt gegevens over jou wanneer je je bij ons inschrijft of een bepaalde dienst wenst. Het gaat over de gegevens die je ons meedeelt op inschrijvingsformulieren, zoals je naam, adres, telefoonnummer(s) en e-mailadres. Wij verzamelen ook gegevens wanneer je vrijwillig enquêtes invult, feedback geeft of aan wedstrijden deelneemt. Tenslotte mag PDV, mits jouw voorafgaande toestemming, door derde partijen verstrekte gegevens met betrekking tot persoonlijke en professionele levenssfeer gebruiken.

 

 1. Hoe verwerkt PDV Boekhouding & Fiscaliteit mijn gegevens?

PDV zal jouw persoonlijke informatie niet verzamelen, gebruiken of openbaar maken zonder jouw toestemming. In de meeste gevallen zal PDV jouw expliciete toestemming hiervoor vragen, maar in sommige gevallen kan PDV de toestemming afleiden uit jouw acties en gedrag (bvb. het invullen van een formulier). Door de PDV website te gebruiken stem je ermee in dat PDV jouw persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt en openbaar maakt in overeenstemming met deze Privacyverklaring. PDV verwerkt jouw gegevens om je de gevraagde diensten te leveren, zoals onder andere (niet limitatief) het beheer van de activiteiten van PDV, het beheer van de servers en de website, met inbegrip van statistische analyses.

Jouw gegevens worden ook geregistreerd en verwerkt om je op de hoogte te houden van onze activiteiten en om je interessante aanbiedingen te sturen, al dan niet geselecteerd op basis van een analyse van jouw individueel profiel en geschiedenis bij PDV.

 

 1. Met wie worden mijn gegevens gedeeld?

In de regel deelt PDV jouw persoonlijke informatie met niemand buiten de organisatie. Er zijn echter een aantal vertrouwde derden met wie wij jouw persoonlijke gegevens kunnen delen:

 • derden die diensten verschaffen in onze naam en volgens onze instructies (zoals data-verwerkingsleveranciers, onze marketing- en promotiebureaus om ons te helpen effectieve reclamecampagnes en acties te leveren en te analyseren, enz.)
 • derden die jou informatie willen sturen over hun producten en diensten, maar alleen indien je ons hiervoor toestemming hebt gegeven
 • web analytics tools, zoals Google

In uitzonderlijke gevallen kunnen wij gegevens over jou doorgeven

 • indien wij daartoe verplicht worden door de wet, een regelgeving of juridische procedures (zoals een gerechtelijk bevel);
 • op verzoek van overheidsinstanties, zoals wetshandhavingsinstanties, of
 • wanneer wij geloven dat het noodzakelijk of wenselijk is om fysieke schade of financieel verlies te voorkomen of in verband met een onderzoek naar vermeende of daadwerkelijke fraude of illegale activiteiten.

We behouden ook het recht om alle gegevens die wij over jou hebben over te dragen in geval we alle of een deel van onze activiteiten of activa verkopen of overdragen. Mocht een dergelijke verkoop of overdracht zich voordoen, zullen we de nodige inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de verkrijger de gegevens, die je aan ons hebt verstrekt, gebruikt op een wijze die in overeenstemming is met dit privacy beleid. Naar aanleiding van een dergelijke verkoop of overdracht, kan je contact opnemen met de verkrijger met eventuele vragen over de verwerking van de gegevens.

 

 1. Marketing

Je kan je ten allen tijde verzetten tegen het gebruik van jouw gegevens voor direct marketing-doeleinden door ons te contacteren per e-mail op info@pdvboekhouding.be.

 

 1. Toegang tot jouw gegevens en verbetering

Je hebt het recht om ons te verzoeken jouw gegevens te kunnen inkijken, deze gegevens te laten verbeteren en je eventueel te verzetten tegen de verwerking ervan. Je kan dit door ons hiervoor te contacteren per e-mail op info@pdvboekhouding.be met het bewijs van jouw identiteit.

 

 1. Overdracht van jouw gegevens

Het kan nodig zijn dat we jouw gegevens overdragen naar servers buiten het land waar je woont of naar gelieerde derde partijen in andere landen, zodat zij deze persoonsgegevens namens ons kunnen verwerken. Door deze site te gebruiken of op andere wijze persoonlijke informatie aan ons te verstrekken, ga je ermee akkoord dat wij dit doen in overeenstemming met de voorwaarden van deze Privacyverklaring en de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming. Je moet je ervan bewust zijn dat in veel landen de gegevens bekeken kunnen worden door rechtbanken, wetshandhaving instanties of nationale veiligheidsautoriteiten volgens de daar geldende wetgeving. Behoudens die gevallen zal PDV er steeds voor zorgen de nodige maatregelen te nemen om jouw gegevens te beschermen en te laten verwerken overeenkomstig haar instructies.

 

 1. Bescherming van de gegevens

PDV zorgt ervoor dat jouw persoonsgegevens door de gepaste administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen worden beschermd tegen toevallige, onwettige of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, toegang, onthulling of gebruik. De gegevens worden beschermd door fysieke en technische toegangscontroles. Beleidslijnen en procedures zijn van kracht voor een doeltreffende bescherming en behandeling van de gegevens.

 

 1. Cookies

Zoals veel websites gebruiken wij cookies om informatie te verwerken. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt bewaard. Deze standaardtechnologie laat toe om bepaalde inlichtingen over de gebruiker te registreren (taalkeuze, bezochte pagina’s, duur van de bezoeken, login en passwoord, enz.). Hierdoor kunnen wij jouw navigatie op onze website aanpassen en verbeteren. Je kan ten allen tijde de parameters van uw webbrowser wijzigen (Internet Explorer, Firefox, Safari, enz.) om de installatie van cookies te verhinderen, te blokkeren of te filteren. Wees wel bewust dat in dat geval wij geen rekening meer zullen kunnen houden met jouw verkozen navigatiegewoontes of dat sommige delen van de website niet meer correct kunnen functioneren. Sommige cookies kunnen ook door derde partijen worden geïnstalleerd, onder hun verantwoordelijkheid.

Mobile apps bewaren informatie in verband met jouw registratie en jouw sessie. Deze informatie wordt gecodeerd en lokaal opgeslagen op het toestel waarop je de app hebt geïnstalleerd. Deze techniek is vergelijkbaar met cookies, maar specifiek per toestel. Om de databestanden te verwijderen kan je de app verwijderen.

Om ons cookie-beleid na te lezen, klik hier.

 

 1. Links naar andere websites

Deze website kan links bevatten naar andere websites die door ondernemingen buiten PDV worden beheerd. Deze websites zouden hun eigen privacyverklaring moeten hebben en wij dringen erop aan dat je deze aandachtig doorleest wanneer je naar deze websites surft. In geen geval kan PDV verantwoordelijk zijn voor de inhoud van die websites noch voor enige verwerking van persoonsgegevens door deze derde partijen.

 

 1. Bijwerking van deze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring kan regelmatig en zonder voorafgaande kennisgeving ten alle tijde worden bijgewerkt om het gegevensgebruik van PDV correct te weerspiegelen.  Onderaan deze verklaring vind je de datum van de laatste bijwerking.

 

 1. Contacteer ons

Je kan ons steeds contacteren per e-mail op info@pdvboekhouding.be .

We helpen je graag verder.

(datum update)

to top button